SK23 0900 0000 0051 1953 9794

Autizmus

Jedineční, inteligentní, výnimoční. Aj takí sú ľudia s autizmom. Každí z nich si zaslúži lásku, podporu a budúcnosť... Sme tu, aby sme im pomohli všetkým, čo máme, aj tým, čím nám môžete pomôcť VY.

OZ nevyAUTuj AUTistu

Kontakty

Občianske združenie nevyAUTuj AUTistu

Občianske združenie nevyAUTuj AUTistu („Nevyautuj autistu“) vzniklo dňa 14. 04. 2016 zápisom do registra občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy so sídlom Drieňová 22, 82686 Bratislava 29.

Občianske združenie na úplnom začiatku založili mamičky z Bardejova a okolia, ktoré majú detičky s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Združenie sme založili s cieľom spojiť rodiny s takýmito detičkami v našom okolí, aby sme si navzájom pomohli a podporili sa. Cieľom združenia je organizovanie spoločných aktivít, osveta o autizme a iných poruchách autistického spektra, prípadne finančná pomoc rodinám s deťmi s autizmom prostredníctvom zbierok. Hlavná zakladateľka združenia úspešne ukončila štátnou skúškou Špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých, takže sa na nás môžete obrátiť aj s odbornejšími vecami, z čoho máme radosť...

O autizme

Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva, väčšinou sa prejaví do veku piatich rokov. Je to stav, ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov a predstavivosti.

Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí. (Od uzavretia jedinca v "jeho vlastnom svete", s neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy, po na prvý pohľad priehľadnuteľné zvláštnosti v správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie.) Jedinci s týmto postihnutím boli na Slovensku dlho označovaní za nevzdelávateľných. Už pár rokov triedy pre deti s autizmom dokazujú vo vyspelom zahraničí mnoho desaťročí známy fakt o perspektíve a zmysle ich vzdelávania.

Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery "nášmu svetu", s možnosťou plnohodnotnejšieho života.

Aspergerov syndróm - pojmom Aspergerov syndróm sa označuje rovnaký typ kvalitatívnych porúch sociálnej interakcie, typických pre autizmus, spolu s obmedzeným, stereotypným, opakujúcim sa repertoárom záujmov a činností. Primárne sa líši od autizmu tým, že nie sú sprevádzané celkovým oneskorením vývinu reči ani kognitívneho vývinu. Väčšina jedincov má normálnu všeobecnú inteligenciu, ale obvykle je značne nemotorná.

close

Kontaktný formulár