SK23 0900 0000 0051 1953 9794

Milí priatelia, pomôžte nám pomáhať.

Darujte nám 2% z dane…

Príspevok 2% z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu a pritom Vám dáva možnosť pomôcť nášmu združeniu. Za Vašu ochotu pomôcť Vám v mene našich rodín s deťmi s autizmom veľmi pekne ďakujeme. Vaše 2 % budú použité na správnu vec a Vašim rozhodnutím dáte šancu našim klientom – rodinám a deťom s autizmom,  aby sa im aspoň trochu lepšie zvládal už tak ťažký osud.

2% Nevyutuj Autistu

Postup pre darovanie (Word)

 

 

close

Kontaktný formulár