SK23 0900 0000 0051 1953 9794
Koncom leta 2022 sme navštívili Národnú prírodnú pamiatku Herliansky gejzír v obci Herľany. Herliansky gejzír je vzácny studený gejzír, nachádzajúci sa na úpätí Slanských vrchov, v starom kúpeľnom areáli kúpeľov Herľany-Rankovce. Je aktívny nepretržite od roku 1872, pričom do roku 1903 a v rokoch 1957-2006 bol jediným studeným gejzírom v Európe. Momentálne je okrem neho aktívny ešte studený gejzír v nemeckom Andernachu, na Ukrajine a ďalšie podobné gejzíry sú na Islande. Gejzír bol v roku 1987 vyhlásený za národnú prírodnú pamiatku, a od roku 2002 je na predbežnom zozname Svetového dedičstva UNESCO. Gejzír je prírodný úkaz aktivovaný ľudskou činnosťou (vrtom hlbokým 404,5 metra). Samovoľne strieka do výšky 22 metrov s periódou 34-36 hodín, erupcia trvá približne 25 minút. Teplota vystrekovanej vody je 14-18°C a voda je silne mineralizovaná. Priemerná výdatnosť je 25-30 litrov vody za sekundu. Pri erupcii je mineralizovanou vodou na povrch vynášaný ílovitý sediment. Podľa chemického rozboru, vykonaného v r. 1995, je voda z Herlianského gejzíra stredne mineralizovaná, natrium-chlorido-bikarbonátového typu. Podľa klasifikácie platnej normy je to prírodná voda hydrouhličitano-chloridová, sódna, uhličitá, sírna hypotonická. Pri erupcii vykazuje nárast teploty od 10 °C do 17,8 °C, ďalej nárast vodivosti vody a obsahu CO2. Celková mineralizácia dosahuje 6350,32 mg/l. Celková objemová aktivita alfa dosahuje 1,40 ± 0,47 Bq na liter vody, aktivita beta dosahuje 1,52 ± 0,33 Bq na liter vody, čo nasvedčuje zvýšenej rádioaktivite, ktorá je u väčšiny minerálnych vôd bežným javom. Erupčné intervaly boli spočiatku 8-9 hodinové, neskôr 18-20 hodinové a mali výdatnosť 21-36 litrov vody za sekundu. Do roku 2016 sa interval medzi erupciami zvýšil na 34-36 hod., a voda striekala už len do výšky 7-15 metrov. V roku 2016 bol zrekonštruovaný z finančných prostriedkov envirofondu SR a Technickej univerzity Košice. Výška erupcie gejzíra je po oprave okolo 22 metrov, erupčná činnosť trvá 25 min. a priemerná výdatnosť je 25-30 litrov vody za sekundu. Čas erupcie sa predpokladá podľa poslednej známej erupcie a zverejňuje sa na oficiálnych stránkach obce Herľany. Je však len orientačný - vypočítavaný v intervale 34-36 hod. /zdroj: wikipedia/ Keď sme si o Herlianskom gejzíre zisťovali nejaké info, úprimne sme dostali strach, či to čakanie Ondrejko vôbec zvládne. Avšak veľmi milo nás prekvapil. V pohode s nami postavil statív na kameru, sem-tam sa s ockom prešiel a ďalej postával s nami a čakal na gejzír. Určite pre menšie deti odporúčame vziať si nejakú skladaciu stoličku, pretože tam bolo dosť veľa starších ľudí a tým pádom obsadili všetky lavičky. Čo sa týka zážitku, určite sa to oplatí vidieť a zažiť. Keď nastane erupcia, je to mega pocit. Ondrejka to veľmi zaujímalo, preto nás stále ťahal za ruku, aby sme s ním išli priamo k prameňu. V blízkosti je krásne detské ihrisko a nachádza sa tam aj malý park, kde sa môžete poprechádzať pomedzi zmenšené verzie kostolov vyrezaných do dreva, je to veľmi pekné. Je tam relatívne pokoj. Ak ste doteraz váhali, určite si naplánujte tento výlet. Erupciu si overte na stránke https://www.herlany.sk/narodna-prirodna-pamiatka-herliansky-gejzir , kde stále píšu nasledujúcu erupciu v orientačnom čase. Veľa sme tam toho nenafotili, avšak tešte sa na video, ulovili sme tam nádherné zábery s dronom.
close

Kontaktný formulár