SK23 0900 0000 0051 1953 9794
Dňa 13. marca sme úspešne otvorili prvý ročník výstavy Život s autizmom - "Farebný svet", v Poľsko - slovenskom dome v spolupráci so Základnou školou Vinbarg, Súkromnou strednou odbornou školou a Kultúrnym a turistickým centrom v Bardejove. V rámci prvého týždňa výstavy sme zorganizovali prednášku o autizme, arteterapii a školách, ktoré sa s nami na príprave podieľali. Diela namaľovali a pripravili žiaci s autizmom Základnej školy Vinbarg. Prednášky nám predniesli špeciálne pedagogičky: p. Emília Fedorová, p. Katarína Bučková, p. Barbora Balogová, ktoré si pripravili pre poslucháčov zaujímavu prezentáciu a následnú diskusiu. Výstava potrvá minimálne do 2. apríla - svetového dňa povedomia o autizme. V rámci nej môžete prispieť dobrovoľným príspevkom pre autistických žiakov ZŠ Vinbarg. Viac informácií si viete vypočuť aj v našom najnovšom podcaste, ktorý nájdete na všetkých podcastových platformách alebo na youtube linku: https://www.youtube.com/watch?v=91lZGB6eyqQ&t=3s .Chceme sa veľmi pekne poďakovať za catering žiakom a majsterkám učebného odboru hostinský zo Súkromnej strednej odbornej školy, Kultúrnemu a turistickému centru za perfektnú prípravu, dozor a pomoc, Základnej škole Nám. arm. gen. L. Svobodu, Vinbarg, špeciálnym pedagogičkám za prednášky a v neposlednom rade najmä autistickým žiakom, ktorí vykonali tú najdôležitejšiu časť výstavy :) Občianske združenie nevyAUTuj AUTistu zakúpilo všetky pomôcky, ktoré boli potrebné na vytvorenie týchto krásnych malieb a diel aj výrobkov, ktoré si môžete zakúpiť. ĎAKUJEME a tešíme sa na všetkých, ktorí ešte len plánujú prísť si výstavu pozrieť.
close

Kontaktný formulár