SK23 0900 0000 0051 1953 9794
POZVÁNKA NA PRVÝ ROČNÍK VÝSTAVY Milí priatelia... Od pondelka 13. marca si môžete v Slovensko – Poľskom dome na Radničnom námestí 24 v Bardejove pozrieť výstavu Život s autizmom, pod názvom „Farebný svet“. Prvý ročník tejto výstavy pripravujeme v spolupráci so Základnou školou Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Vinbarg, Súkromnou strednou odbornou školou, Hviezdoslavova 11 a Kultúrnym a turistickým centrom v Bardejove. Poslaním výstavy je priblížiť verejnosti život a výchovno-vzdelávací proces žiakov s poruchami autistického spektra a ich pohľad na svet prostredníctvom výtvarných aktivít. Práve týmto spôsobom chcú žiaci vyjadriť svoj pohľad na svet a častokrát až detailne zachytiť a stvárniť skutočnosť. Výtvarné diela vytvorili žiaci špeciálnych tried pre žiakov s autizmom Základnej školy Nám. arm. gen. L. Svobodu, Vinbarg. Moderovaná prednáška o autizme a tejto výstave sa bude konať v dňoch: 13.3., 15.3., 17.3. od 10.00 do 10.30 hodiny. V rámci výstavy budete môcť podporiť svojím dobrovoľným príspevkom triedy pre žiakov s autizmom zakúpením nimi vyrobených predmetov. Všetky dary budú použité na vybavenie nových potrebných miestností pre ich špecifické potreby (kuchynka, bezpodnetová miestnosť, doplnenie terapeutickej miestnosti Snoezelen, poprípade fyzioterapeutická miestnosť). Ak sa Vám však nenaskytne možnosť prísť podporiť akciu osobne, môžete tak spraviť aj darom pre združenie. Všetky potrebné informácie a číslo účtu nájdete na www.nevyautujautistu.sk . Kúpou potrebných pomôcok sa dostaneme opäť o krok bližšie k čo najvšestrannejšiemu komplexnému osobnostnému rozvoju našich neobyčajných, no veľmi výnimočných žiakov s autizmom. V rámci moderovanej prednášky sa dozviete aj niečo o autizme, arteterapii, o možnostiach Základnej školy Vinbarg a taktiež o Súkromnej strednej odbornej škole. Výstava „Farebný svet“ potrvá do 31. marca a pre širokú verejnosť bude sprístupnená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny. K pripravovanej výstave sme nahrali aj novú časť nášho podcastu, ktorý nájdete na všetkých dostupných platformách a aj na našom youtube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=91lZGB6eyqQ Tešíme sa na Vás a ĎAKUJEME! 💙
close

Kontaktný formulár